Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez czasnawłosy.pl, dostępnym w domenach: czasnawlosy.pl oraz czasnawłosy.pl.

czasnawłosy.pl zwanym zamiennie „Usługodawcą” z siedzibą w 02-797 Warszawa ul. Franciszka Klimczaka 15 lok. 67, zarejestrowany pod numerem NIP 5252430607, REGON 362781327.

Dane kontaktowe:

czasnawłosy.pl

ul. Franciszka Klimczaka 15 lok. 67

02-797 Warszawa

Telefon: 516 514 614

E-mail: sklep@czasnawlosy.pl

§ 2 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Konsument – osoba fizyczna, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedmiot transakcji - produkty znajdujące się w ofercie Sklepu dostępne na stronie  internetowej Sklepu, www.czasnawlosy.pl.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.czasnawlosy.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 6. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Usługodawca – Julita Kozioł świadcząca usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.czasnawlosy.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 3 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 2. Sklep internetowy www.czasnawlosy.pl prowadzi sprzedaż profesjonalnych produktów kosmetycznych wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 3. W celu realizacji zamówienia na stronie Sklepu Usługodawcy, Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę internetową spełniającą następujące wymagania techniczne:Mozilla Firefox w wersji 24.0 lub nowszej, Opera w wersji 10 lub nowszej, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej, Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej lub Microsoft Edge, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 4 Składanie Zamówień

 1. Podane ceny towarów na stronie Sklepu www.czasnawlosy.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Prezentowane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę Sklepu www.czasnawlosy.pl.
 3. Zamówienia Towarów można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, jeżeli Klient po skompletowaniu „koszyka”, przejdzie do zakładki „Przejdź do realizacji zamówienia”, prawidłowo wypełni pola podając dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. Następnie potwierdzi zamówienie poprzez kliknięcie w pole „Potwierdzam zakup”.
 5. W momencie złożenia zamówienia, po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Zamówienia Klienta realizowane są w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00.
 7. Za złożone Zamówienie Klient może zapłacić  za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym DotPay S.A. lub zwykłym przelewem bankowym.
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sklepu bądź podmiotu pośredniczącego w transakcji -serwisu DotPay S.A.
 9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. Wiadomość wysyłana jest na wskazany w formularzu Zamówienia adres e-mail Klienta.
 10. Do każdego zamówienia załączany jest dowód zakupu towaru. Niniejszy dokument stanowi podstawę do ewentualnej reklamacji.
 11. Klient może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Dokument może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
 12. Usługodawca ma prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 13. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 

§ 5 Koszty i terminy wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres „do wysyłki” wskazany w formularzu Zamówienia.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podany nieprawdziwy lub błędny adres do wysyłki będący przyczyną wydłużenia czasu realizacji Zamówienia.
 3. W formularzu zamówienia Klient określa sposób dostawy towaru.
 4. Przesyłka realizowana jest  za pośrednictwem następujących firm spedycyjnych: InPost (paczkomaty), RUCH S.A. (paczka w ruchu), Poczta Polska, firm kurierskich DPD lub Fedex.
 5. Czas realizacji dostawy określony jest jako moment przyjęcia zamówienia, poprzez jego realizację i przekazanie wybranej firmie spedycyjnej. Realizacja Zamówienia odbywa się w dni robocze po otrzymaniu należności za wybrane produkty. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ciągu 1-3 dni roboczych. Towar ze statusem „U dostawcy” realizowany jest z wydłużonym terminem wysyłki do 7 dni roboczych.
 6. Koszty dostawy ponosi Klient według cennika. Aktualny cennik dostępny jest w zakładce „Dostawa”.

§ 6 Metody płatności

 1. Klient zobowiązany jest zapłacić za Zamówiony towar oraz jego wysyłkę w terminie do 3-ech dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po tym okresie, w przypadku niedokonania wpłaty, zamówienie jest anulowane.
 2. Klient może dokonać płatności e-przelewem, kartą płatniczą, portfelem cyfrowym (obsługa V.me by Visa, MasterPass). Płatności realizowane są za pośrednictwem firmy Dotpay S.A.
 3. Klient może dokonać płatności zwykłym przelewem bankowym. W tym przypadku płatności należy dokonywać na następujące dane:

mBank S.A.

03 1140 2004 0000 3002 7592 1174

czasnawłosy.pl Julita Kozioł

ul. Franciszka Klimczaka 15 lok. 67

02-797 Warszawa

§ 7 Zwroty

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny składając pisemne oświadczenie (do pobrania tutaj) w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: ul. Franciszka Klimczaka 15/67, 02-797 Warszawa.
 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Zwrotowi podlega towar  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru lub fakturę VAT.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi całość wpłaconej kwoty wraz z kosztami wysyłki (związanymi z dostawą towaru do Klienta). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sklep nie zwraca kosztów odesłania towaru do Sklepu.

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych, pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Usługodawca odpowiada za wady produktu i reklamacje rozpatruje zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. Klient na prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Towar może być reklamowany w przypadku jego niezgodności ze składanym zamówieniem.
 4. Niezgodność towaru ze składanym zamówieniem została określona jako: otrzymanie innego produktu niż zamawiany, wady fabryczne towaru oraz uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.
 5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu zamówionego towaru w obecności osoby dostarczającej towar oraz do spisania protokołu szkody wraz z dostawcą, w przypadku uszkodzenia mechanicznego powstałego w trakcie transportu.
 6. Składając reklamację należy dostarczyć Usługodawcy drogą pocztową reklamowany produkt wraz z wraz z opisem niezgodności oraz potwierdzeniem dokonania zakupu.
 7. Reklamacje należy wysyłać na adres: na adres: czasnawłosy.pl Julita Kozioł, ul. Franciszka Klimczaka 15/67, 02-797 Warszawa.
 8. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni Usługodawca wyśle do Klienta pełnowartościowy towar lub zwróci jego wartość. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni zostanie odesłany towar wraz z uzasadnieniem odmowy reklamacji.
 9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych Klientów Sklepu jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczanie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu realizacji umowy sprzedaży (Zamówienia). W zawiązku z tym dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych ponosi Klient.
 4. Sklep wykorzystuje pliki Cookie (ciasteczka) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki Cookie umożliwiają zidentyfikowanie rodzaju urządzenia użytkownika i pozwalają na wyświetlanie stron internetowych dostosowanych do indywidualnych preferencji. Pliki Cookie są wykorzystywane również do zbierania danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów sklepu. Dzięki temu możliwe jest ulepszanie struktury i zawartości strony internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookie mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Wykorzystujemy dwa typy plików Cookie: sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Pliki Cookie sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki Cookie stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku cookie - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookie do swojego urządzenia z poziomu przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji stosowanie plików Cookie może mieć niekorzystny wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej. Akceptacja plików Cookie jest wymagana w celu prawidłowego przebiegu procesu zakupowego oraz rejestracji konta użytkownika w sklepie.
 5. Sklep wykorzystuje narzędzie do analityki internetowej - Google Analytics. Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do analizowania działań Użytkowników strony Sklepu. Usługa Google Analytics dostarcza anonimowych informacji na temat tendencji i zachowań użytkowników na stronie Sklepu. Pozwala ona na udoskonalanie Sklepu i jego oferty oraz zwiększanie komfortu Klientów podczas użytkowania witryny.  Google Analytics wykorzystuje Cookie DoubleClick do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach na innych witrynach. Google Analytics gromadzi i zapisuje informacje poprzez przesyłanie plików Cookie lub anonimowych identyfikatorów (losowych ciągów znaków). Dane Google Analytics zbierane są bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Użytkownik ma możliwość skorzystania z narzędzi do blokowania Google Analytics, dostępnych pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 6. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo Sp. z o.o. do Konsumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy uzyskaniu od Konsumenta opinii na temat przeprowadzonej transakcji dokonywanej przez niego w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Konsumentów w rezultacie otrzymania ankiet. Konsument może dobrowolnie wypełnić ankietę.
  Konsument dokonujący zakupu w Sklepie, akceptując regulamin zgadza się na przekazanie jego danych: adresu e-mail i numeru zamówienia do Ceneo.pl oraz na przetwarzanie przez Ceneo.pl w/w danych wyłącznie w celu realizacji Programu Zaufanych Opinii dostępnego na portalu Ceneo.pl.

§ 10 Postanowienia końcowe 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a czasnawłosy.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego (zwłaszcza: kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym).
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Wszelkie wprowadzone zmiany w regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 02.11.2015 roku.

Kontynuuj zakupy